Een heel belangrijk onderdeel van ons geloof is aanbidding. In eigentijdse en krachtige praise & worship geven wij uiting aan onze liefde voor God. God de Vader zoekt aanbidders die Hem aanbidden in Geest en in waarheid.

De eredienst bestaat wekelijks uit:

  • lofprijs/aanbidding
  • gebed
  • preek
  • collecte(offer)

Daarnaast is er maandelijks Heilig Avondmaal en zijn er doop en/of opdraagdiensten.

Tijdens iedere eredienst is er een kinderdienst en ook een maandelijkse jongerendienst.

Verwacht tijdens de samenkomst daarom altijd iets van God.