John Vollebregt

John Vollebregt, Co-Pastor

..getrouwd met Eugenia, samen hebben zij twee kinderen. Hij is door God geroepen als leraar, evangelist en pastoraal werker. Vanaf 1995, heeft hij onder andere twee jaar de discipelschool ‘Masters Commission’ in Amerika gevolgd, daar ligt ook de basis van zijn geloof. Jezus is zijn passie, zijn steun en zijn vertrouwen, en aan hem geeft hij alle Eer en alle Glorie die de Heer meer dan verdiend.