PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam verstrekt.  Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

WAAROM STICHTING CHRISTENGEMEENTE ALPHA & OMEGA ROTTERDAM GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien jij telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG STICHTING CHRISTENGEMEENTE ALPHA & OMEGA ROTTERDAM GEGEVENS BEWAART

Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam verstrekt jouw persoonsgegevens NIET aan derden.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden NIET aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar alphaomega65.is@gmail.com. Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam op via alphaomega65.is@gmail.com. www.alphaomega-rotterdam.nl is een website van Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam.

Stichting Christengemeente Alpha & Omega Rotterdam is als volgt te bereiken:

Postadres:  Lisplein 31 3037 AS Rotterdam
Vestigingsadres:  Lisplein 31 3037 AS Rotterdam
KvK:  24417985
Email:  alphaomega65.is@gmail.com