Visie berust op 5 pijlers

God’s aanwezigheid

Wij strekken ons uit naar die diepere relatie met Jezus Christus zodat wij meer en meer kunnen leven in de tegenwoordigheid van God, de Schepper van hemel en aarde. Waar lofprijs, aanbidding en het brengen van de blijde boodschap de grootste opdracht is.

Gebed

Wij geloven dat gebed de motor is van onze kerk en ons persoonlijk leven. Gebed is dan ook heel belangrijk onderdeel in onze gemeente. Wij geloven dat God onze gebeden verhoort. Daarom motiveren en stimuleren wij een persoonlijk gebedsleven én vinden we het belangrijk om als kerk gezamenlijke gebedsmomenten te hebben.

Gemeenschap

Alpha en Omega gelooft in een kerk waar iedereen met elkaar kan opgroeien en ontwikkelen. Wij zijn een grote familie waar geborgenheid en aandacht is voor iedereen. Waar wij voor elkaar zorgen en oog hebben voor elkaar. Iedereen is belangrijk en iedereen hoort erbij.

Geestelijke groei

Gods Woord is gezaghebbend en de waarheid. Alles wat wij doen is gebaseerd op de Bijbel. Daarom bieden wij mogelijkheden in bijbelonderwijs volgens de principes van God. We willen dat Gods Woord wordt verspreid en geloven dat het altijd uitwerking heeft.

Geloof

Wij geloven in God de Vader,  de Zoon Jezus Christus, en de Heilige Geest.

Gods Woord brengt redding, wijsheid en zegen, onder de regie van de Heilige Geest. Wij vloeien daarin mee. Zo geven we het woord door in onze prediking, feestviering, bijbelstudie en/of persoonlijk getuigenis.