• In God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde.
 • In Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer.
 • Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 • Dat Jezus Christus onze zonde en de straf op zich heeft genomen.
 • Hij is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald naar het dodenrijk.
 • Dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood.
 • Dat onze Heer is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
 • Dat Jezus Christus spoedig wederkomt om Zijn gemeente op te nemen in Zijn heerlijkheid en te oordelen, de levenden en de doden.
 • Dat door de Bijbelse waterdoop door onderdompeling, wij in nieuwheid des levens mogen opstaan in het pinkstergebeuren voor vandaag.
 • Onder leiding van de Heilige Geest en de doop in de Heilige Geest, het spreken in nieuwe tongen en de uitleg daarvan.
 • De vergeving van de zonden door het bloed van Jezus Christus.
 • In de opstanding van de doden en de genezing van de zieken.
 • In het eeuwige leven voor één ieder die in Jezus Christus gelooft als enige middelaar tussen God en mens.

.