10 year aniversary

With Gods grace a special 10th anniversary celebration of Alpha & Omega church is in order. Save the date as you are invited to this special day. To celebrate this anniversary with us! Come join us on Sunday September 17th 2017

Visie

En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet.

Ministries

Wij zijn een gemeente op zoek naar intimiteit met Jezus Christus, zodat wij Hem beter leren kennen en lief hebben. Een gemeente van gebed, die wilt dat de wereld aangeraakt kan worden door God zelf.

Wij Geloven

• In God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde. • In Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer. • Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. • Hij is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald naar het dodenrijk. • Dat Hij op de derde dag is opgestaan uit […]

School of Ministries

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (‭Psalmen‬ ‭119‬:‭105‬ NBV)