Over dit protocol

Dit protocol is een handreiking om binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten. Voor de tekst en inhoud van dit protocol is gebruik gemaakt van publicaties van de Protestantse Kerk in Nederland en de Reformatorische kerken en van gezamenlijke afstemming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Geen maximum per 1 juli

Voor kerkdiensten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang er onderling 1,5 meter afstand wordt bewaard.  Daarmee vervalt de eerdere beperking dat er vanaf 1 juli maximaal 100 mensen tegelijk een kerkdienst zouden mogen bijwonen.

Voor kerken die meer dan honderd mensen willen toelaten geldt dat de kerkgangers zich vooraf moeten registeren. Verder moet er vooraf (bij aanmelding of bij binnenkomst) worden gecontroleerd of mensen ziekteverschijnselen hebben. Ook moeten er vaste plekken zijn aangewezen waar de gemeenteleden mogen gaan zitten. Tijdens kerkdiensten moeten de gemeenteleden op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Daarnaast gelden nog steeds de al eerder gecommuniceerde maatregelen. De gebouwen moeten voldoende worden geventileerd. De gebruikelijke richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiƫne blijven gelden (handen wassen, hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken). En mensen met coronagerelateerde klachten dienen thuis te blijven.

Waarom een protocol?

Vanaf 1 juni 2020 mogen er maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 geldt geen maximum aantal bezoekers meer, zolang er ander halve meter afstand wordt bewaard. Het is verplicht om te werken met een reserveringssysteem, vaste zitplaatsen en gezondheidscheck vooraf. Kerken kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. Aangezien een deel van de gemeente nog steeds niet aanwezig zijn Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een online eredienst nog steeds een goede en verstandige aanvulling op de voorzichtig op te starten bijeenkomsten en activiteiten.

Voorschriften

Het is van belang dat je de maatregelen vanuit de overheid blijft volgen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven