Visie

Visie berust op 5 pijlers God’s aanwezigheid Wij strekken ons uit naar die diepere relatie met Jezus Christus zodat wij…

Lees meer

Wij geloven

In God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer. Die…

Lees meer

Ministries

Wij zijn een gemeente op zoek naar intimiteit met Jezus Christus, zodat wij Hem beter leren kennen en lief hebben.…

Lees meer

Voorgangers

 • ‘U hoeft niet te schrikken,’ zei hij tegen hen. ‘U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is hier niet meer, want Hij leeft weer! Kijk, daar heeft Hij gelegen. 

  – Marcus 16:6 HTB –
 • Op dat moment riep Jezus: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest!’ En met die woorden blies Hij zijn laatste adem uit. 

  – Lucas 23:46 HTB –
 • Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die zo onvoorstelbaar goed voor ons is.
  Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. 

  – 1 Petrus 1:3 HTB –